خدمت سربازی در ارمنستان

سربازان ارمنستان
قفقازستان - در کشور ارمنستان طول مدت خدمت سربازی یا به اصطلاح دوره ضرورت خدمت وظیفه عمومی 2 سال می باشد و مردان شهروند این کشور در سنین 18 تا 27 سالگی موظف هستند که این دوره را بگذرانند.
اگر فرد متعلق به گروههای مذهبی یا اعتقادی خاصی باشد که استفاده از سلاح را حرام یا غیرمجاز می دانند، میتواند از دولت این کشور درخواست کند که بجای خدمت در نیروهای نظامی یا انتظامی در سازمانهای دیگری دوره سربازی را بگذراند.
اگر شخص در سنین مشمول بودن به خدمت وظیفه نرود در سنین بالاتر ناچار است جریمه نقدی پرداخت کند. رقم این جریمه بستگی دارد که فرد در چه سنی اقدام به پرداخت آن کند، متاهل باشد یا مجرد و نیز چند فرزند داشته باشد.

نظرات