جشن 2796 سالگی ایروان

شهر ایروان 2796 سالگی خود را جشن می گیرد. امروز بسیاری از مردم در میدان جمهوری ایروان به شادمانی و پایکوبی پرداختند. مردمی که از زندگی آزاد در پایتختی باستانی تر از روم خرسند هستند و شهر خود را خانه خود میدانند. تارون مارگاریان شهردار ایروان نیز این روز فرخنده را تبریک گفت.
در روزهای جشن سالگرد شهر ایروان همه جا سرود شهر ایروان را می شنوید. آهنگ یروان - اربونی ساخته پاریور سواک و ادگار هوانیسیان سرود شهر ایروان است.

[youtube=http://youtu.be/kAlLEZEwkcw]

نظرات