کاهش موارد قاچاق مواد مخدر در ارمنستان

سرهنگ واردان باداسیان می گوید که موارد قاچاق مواد مخدر در 9 ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل کاهش یافته است.
به گزارش نیوز سرهنگ واردانیان در یک کنفرانس مطبوعاتی ضمن اعلام خبر مزبور علت این کاهش را فعالیتهای انجام شده در این دو راستا می داند: توجه افکار عمومی به اهمیت مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از ورود مواد مخدر از مجراهای گوناگون.
بطور کلی میزان مصرف مواد مخدر در کشور ارمنستان بسیار اندک است و جامعه گرایشی به این مواد ندارد. قاچاقچیان از این کشور بیشتر برای ترانزیت مواد مخدر استفاده می کنند.

نظرات