میخائیل گورباچف سالم و فعال است

Mikhail Gorbachevمیخائیل گورباچف که برای آزمایش عمومی پزشکی یا چک آپ به بیمارستانی در مسکو مراجعه کرده بود به خبرنگاران گفت که حالش خوب است و به دفتر کارش می رود.
میخائیل سرگئیویچ گورباچف Михаил Сергеевич Горбачёв متولد سال 1931 آخرین رهبر اتحاد شوروی بود که در سال 1990 جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.

نظرات

مطلب پربیننده