تعطیلات پاییزی مدارس

Syrian Armeniansاواخر ماه اکتبر مدارس ارمنستان تعطیل می شوند و دانش آموزان دوره تعطیلات پاییزی را آغاز می کنند.
از امروز 21 اکتبر تعطیلات پاییزی مدارس در ارمنستان آغاز شد. دانش آموزان کلاس اولی دو هفته به تعطیلات می روند و سایر دانش اموزان یکهفته.
در ارمنستان روز اول سپتامبر سال تحصیلی آغاز می شود.

نظرات