ارمنستان مرکز علمی اتحادیه اوراسیا

نماینده تجاری روسیه در ارمنستان می گوید که این کشور می تواند مرکز علمی قلمرو اتحادیه اوراسیا بشود.
به گزارش نیوز آندرو بابکو سفیر تجاری روسیه در ارمنستان می گوید که این کشور در دوران اتحاد شوروی یک مرکز علمی بود و اکنون نیز این استعداد را دارد که به مرکز علمی اتحادیه اوراسیا تبدیل شود.
روزهای 22 تا 24 اکتبر جاری نمایشگاه تجاری مشترک روسیه و ارمنستان در ایروان برگزار می شود. از ابتدای سال 2015 اتحادیه اقتصادی اوراسیا با عضویت ارمنستان بطور رسمی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و انتظار می رود که در نمایشگاه اکتبر 2014 فرصتهای همکاری بین دو کشور در چهارچوب پیمان اورسیا معرفی شود.

ارمنستان در زمینه فناوری اطلاعات سرمایه گذاری بومی و همکاری های بین المللی را مورد توجه قرار داده است و این کشور از تولیدکنندگان تبلت می باشد.

نظرات