قتل یک ایرانی در مرکز شهر ایروان

اسفندیار کیهانی 55 ساله در خیابان امیریان در مرکز ایروان به قتل رسید.
بر اساس اطلاعیه دفتر رسانه ای پلیس ارمنستان از یک بیمارستان به پلیس اطلاع داده می شود که پیکر بیجان فردی از خیابان امیریان به این بیمارستان منتقل شده است. پلیس هویت این شهروند ایرانی را مورد شناسایی قرار می دهد. اسفندیار کیهانی از ناحیه جمجمه سر بر اثر ضربه آسیب دیده بود. همچنین گزارش شده است که پیش از قتل در مقابل هتل ماریوت ایروان با مقتول درگیری رخ داده است.
هتل ماریوت در میدان جمهوری شهر ایروان قرار دارد و خیابان امیریان یکی از میادین منشعب از این میدان است که مناطق بسیار پرترددی هستند و اکثر گردشگران از این بخشهای شهر عبور می کنند.

نظرات