در ارمنستان زندانی سیاسی وجود ندارد

گالوست ساهاکیان Գալուստ Սահակյան سخنگو و رئیس پارلمان ارمنستان می گوید که در این کشور زندانی سیاسی وجود ندارد.
گالوست ساهاکیان می گوید که پدیده زندانی سیاسی مربوط به دوران شوروی بود که مردم فعالیتهای زیر زمینی انجام میدادند اما الان همه می توانند بطور آشکار سخن بگویند. به گفته او زندانیان موسوم به سیاسی جرایم دیگری را مرتکب شده اند.

نظرات