روسیه ورود میوه و سبزی از اوکراین را معلق کرد

سازمان نظارت بر مواد غذایی روسیه اعلام کرد که ورود میوه و سبزی را از کشور اوکراین بطور موقت به حالت تعلیق در می آورد. این سازمان احتمال میدهد که اوکراین تحریمهای روسیه علیه اتحادیه اروپا را نادیده گرفته باشد و محصولات صادراتی این کشور به روسیه از اتحادیه اروپا خریداری شده باشند.

نظرات