روزهای بلاروس در ارمنستان

مردم بلاروسوزارت فرهنگ ارمنستان اعلام کرده است که امسال روزهای بلاروس از 17 اکتبر جاری آغاز می شود.
آقای بوریس اسوتف وزیر فرهنگ بلاروس در راس هیئتی روزهای 15 تا 20 اکتبر جاری از ارمنستان بازدید خواهد کرد. وزارت فرهنگ ارمنستان اطلاع داده است که قرار است قراداد همکاری فرهنگی بین دو کشور در سالهای 2014 تا 2017 در این دیدار به امضاء وزاتخانه های فرهنگ دو کشور برسد.
بلاروس یا روسیه سفید از کشورهای عضو پیمان اقتصادی اوراسیا و نیز از اعضای جامعه کشورهای همسود می باشد.

نظرات