افزایش تولید سیگار در ارمنستان

اداره ملی آمار ارمنستان گزارش میدهد که تولید سیگار در این کشور در 8 ماهه اول سال جاری میلادی نسبت به دوره مشابه در سال قبل 60 درصد افزایش یافته است.
ارمنستان از نظر درصد معتادان به مصرف سیگار رتبه جهانی بالایی دارد و مصرف سیگار بویژه در میان مردان این کشور امری رایج می باشد. در اغلب رستورانها و کافه های ارمنستان مصرف سیگار آزاد می باشد.

نظرات