جذب سرمایه گذاری خارجی از راه ایجاد مرکز اموزش زبان

رسانه های ارمنستان گزارش میدهند که وزارت آموزش این کشور پیشنهاد ایجاد مرکز آموزش زبان را به دولتهای خارجی داده است. وزارت آموزش با دولتهای چین، برخی کشورهای عربی و ایران برای ایجاد مرکز آموزش زبانهای چینی، عربی و فارسی بطور جداگانه مذاکراتی داشته است.
گفته می شود چینی ها برای سرمایه گذاری در ایجاد مدرسه آموزش زبان چینی اعلام امادگی کرده اند. از نتیجه مذاکرات با مقامات ایرانی خبری در دست نیست.

نظرات