اختلاف مالی بر سر خرید و فروش نوزاد

پیرزنی ساکن شهر گیومری که نوه خود را به قیمت هزار دلار فروخته است به پلیس شکایت می کند که خریدار بدهی خود را پرداخت نمی کند.
به گزارش نیوز در شهر گیومری یک مادر بزرگ که نوه نوزاد خود را فروخته است به پلیس شکایت می کند که خریدار پول او را پرداخت نمی کند. نوزاد فروخته شده، فرزند دختر این پیرزن است که در ماه سپتامبر سال جاری به دنیا آمده است.

نظرات