دیدار دانش آموزان از پارلمان ارمنستان

روز 10 نوامبر جاری دانش آموزان و معلمان مدرسه شماره 19 ایروان در پارلمان کشور حضور یافتند و با نمایندگان مجلس دیدار و گفتگو کردند.
پارلمان ارمنستان برنامه ای را اجرا می کند بنام درهای باز. همه افراد باید فرصت داشته باشند که با نمایندگان گفتگو کنند و تالار پارلمان نیز گاهی میزبان مردم عادی می شود.

نظرات