روزهای برفی در ارمنستان

امروز چهارم نوامبر 2014 برابر با 13 آبان 1393 بسیاری از مناطق ارمنستان با برف سفیدپوش شد. ارمنستان کشوری کوهستانی است و دوره سرما در اینجا طولانی است.
شب گذشته در شهر ایروان تگرگ شدید بارید و امروز نیز هوا سرد و آفتابی بود گرچه لکه های ابر در آسمان مشاهده می شدند و گاه مانع تابش خورشید بر زمین بودند. به گزارش وزارت راه و ترابری ارمنستان امروز هوا در مناطق بسیاری از جمله دیلیجان، سیسیان و گوریز برفی بود.
ارمنستان کشوری کوهستانی و سردسیر است. دوره سرما در این کشور طولانی است و متقاضیان مهاجرت یا مهاجران جدید در این کشور باید به این واقعیت توجه داشته باشند. شهر ایروان با انکه تابستانهایی گرم و آفتابی دارد ولی تحت تاثیر مناطق اطراف با زمستانهای بسیار سردی پذیرای شما خواهد بود.

نظرات