تغییرات ساختاری در دولت ارمنستان

لایحه ای در حال تنظیم است که منجر به تغییرات ساختاری در دولت ارمنستان خواهد شد. ناظران این اقدام را در راستای پیوستن کشور به اتحادیه اوراسیا ارزیابی می کنند.
هویک آبراهامیان نخست وزیر ارمنستان امروز در مورد لایحه سخن گفت که با تصویب آن وزارت وضعیت اضطراری و وزارت مدیریت تقسیمات کشوری در هم ادغام می شوند. نخست وزیر همچنین از ایجاد وزارتخانه جدیدی بنام اصلاحات و پیوستن به اقتصاد جهانی اطلاع داد که در لایحه مزبور پیش بینی کرد.
ارمنستان و اتحادیه اوراسیا برای پیوستن این کشور به اتحادیه به توافق رسیده اند. این اتحادیه از اول ژانویه 2015 بطور رسمی آغاز بکار خواهد کرد.

نظرات