توجه نخست وزیر به بالارفتن نسبت جنسی

بالابودن نرخ تولد نوزادان پسر نسبت به دختر که نسبت جنسی Sex ratio نامیده می شود واکنش نخست وزیر ارمنستان را نیز در پی داشته است.
آقای هویک آبراهامیان نخست وزیر ارمنستان امروز در جلسه هیئت کابینه ارمنستان گفت که بعنوان پدر دو دختر نهایت توجه را به فضای جامعه که باعث از بین رفتن مادران آینده می شود خواهد داشت. او از وزارت بهداشت و نیز وزارت امور اجتماعی خواست که تا ماه مارس برنامه ای را برای رفع این مشکل فراهم کنند.
گفته می شود در ارمنستان بسیاری از خانواده ها فرزندان دختر را پیش از تولد به قتل می رسانند یا به اصطلاح سقط جنین می کنند.

نظرات