مرکز آموزشی سامسونگ در دانشگاه دولتی ایروان

روز ششم نوامبر جاری مرکز آموزش سامسونگ در دانشگاه دولتی ایروان افتتاح شد.
رادیو دولتی ارمنستان با اعلام این خبر از قول آرمن آشوتیان وزیر آموزش ارمنستان که در مراسم افتتاح حضور داشت نقل کرد که این وزارتخانه و شرکت ساموسنگ قصد دارند یک مرکز توسعه و پژوهش علمی ایجاد کنند.

نظرات