روند صعودی قیمت دلار و یورو در ارمنستان

امروز در بازار ارز ارمنستان یک دلار امریکا به قیمت بیش از 4.57 درام عرضه می شد که بالاترین رقم ثبت شده برای ارزش دلار از ابتدای سال 2014 تا کنون محسوب می شود. هر یورو نیز به قیمتی بیش از 566 درام عرضه می شد.
برخی از ناظران سقوط روبل روسیه بخاطر کاهش قیمت نفت و نیز تحریمهای اخیر روسیه توسط غرب را عامل نوسانات غیر عادی در بازار قلمداد می کنند. در مورد ارمنستان بنظر می رسد که عامل روانی و واسطه گری نیز در سقوط ارزش پول ملی موثر بوده است زیرا در روزهای اخیر درام در برابر روبل نیز سقوط کرده است.
امروز وقتی برای تبدیل دلار به یک فروشنده ارز در محدوده ترمینال اتوبوس رانی کیلیکیا در شهر ایروان مراجعه کردم تابلوی اعلانات نرخ ارز تنها قیمت خرید دلار را نصب کرده بود. در حالی که من دلار خود را به صندوق دار تحویل دادم، فردی با چند دسته اسکناسهای درام وارد مغازه شد که صندوق دار به او گفت در حال حاضر فروش ارز خارجی نداریم.
با توجه به نزدیکی سال نوی میلادی برخی از مردم نگران هستند که وضعیت بازار ارز باعث تورم و افزایش قیمت مایحتاج مردم برای ایام عید میلاد بشود اما دولت اعلام کرده است که این نواسانات تاثیر چندانی بر قیمتها نخواهد گذاشت.

نظرات