رئیس جمهور روسیه خواهان مهار افزایش قیمت ودکا شد

قفقازستان - روز 25 دسامبر جاری ولادیمیر پوتین در جلسه هیئت کابینه روسیه از دولت خواستار شد که افزایش قیمت ودکا را مهار کند. قیمت ودکا نسبت به سال گذشته همین موقع 30 درصد افزایش یافته است و این در حالی است با آغاز جشنهای سال نو میلادی مصرف ودکا بطور معمول افزایش می یابد.
در ارمنستان نیز بسیاری از مردم نیز در جشنهای سال نو از نوشیدنی ودکا استفاده می کنند. در اغلب خواربارفروشی ها و فروشگاههای موادغذایی ارمنستان هم ودکای تولید داخلی و هم ودکای تولید روسیه عرضه می شود و افزایش قیمت ودکا در روسیه می تواند بر سفره مردم ارمنستان نیز تاثیر بگذارد.

نظرات