صنایع جدید از پرداخت مالیات معاف می شوند

کارن چشماریتیان وزیر اقتصاد ارمنستان اعلام کرد که شرکتهای تولیدی در صورتی که محصول جدیدی را در ارمنستان تولید و عرضه کنند از پرداخت مالیات بکلی معاف می شوند.
وزیر اقتصاد ارمنستان در کنفرانس رسانه ای پایان سال اعلام کرد که معافیت مالیاتی مربوط به تولید کالاهایی است که نمونه مشابه آن در ارمنستان تولید نشده باشد.
این تصمیم دولت ارمنستان فرصتی بی نظیر و استثنایی را در اختیار کارآفرینان و تولیدکندگان قرار می دهد زیرا با آغاز به کار اتحادیه اوراسیا در سال 2015 اقتصاد ارمنستان به بازاری با 200 میلیون جمعیت متصل می شود. بر اساس برآورد نشریه فوربس ارمنستان بهترین کشور همسود برای کارآفرینی رتبه بندی شده است.

نظرات