ویزای ایران در مرز نوردوز صادر خواهد شد

از اوایل سال آینده شهروندان ارمنستان می توانند برای مسافرت به ایران در مرز نوردوز درخواست ویزا کنند.
محمد رئیسی سفیر جمهوری اسلامی در ارمنستان در پیام تبریک سال نوی میلادی اعلام کرد که دفتر نمایندگی وزارت خارجه ایران در مرز بین دو کشور تاسیس شده است. با افتتاح این دفتر در اوایل سال آینده میلادی شهروندان ارمنستان میتوانند برای مسافرت به ایران در لب مرز ویزا دریافت کنند.
در حال حاضر ویزای ایران در فرودگاه امام خمینی تهران صادر می شود اما مسافران زمینی ناچار بوده اند پیش از سفر به ایران از کنسول گری جمهوری اسلامی در ایروان درخواست ویزا بنمایند.

نظرات