سیستم جدید انتقال پول با روسیه راه اندازی میشود

اداره پست ارمنستان HayPost و اداره پست روسیه توافقنامه ای را امضاء کردند که با اجرای آن انتقال پول بین دفاتر پستی دو کشور با سیستمی جدید امکان پذیر می شود.
به گزارش رادیو عمومی ارمنستان این سیستم جدید فورسیج Forsage نامگذاری شده است و در چهارماهه اول سال 2015 میلادی راه اندازی خواهد شد. با راه اندازی این سیستم انتقال پول از هر دفتر پستی در ارمنستان به هر دفتر پستی در روسیه به سرعت و با تعرفه ای رقابتی امکانپذیر خواهد شد.
انتقال پول از روسیه به ارمنستان بغیر از بعد تجاری آن برای عموم مردم ارمنستان نیز اهمیت دارد. بسیاری از مردم از بستگان نزدیک خود که در روسیه کار می کنند کمک مالی دریافت می نمایند.

نظرات