برنده جایزه اخترشناسان جوان در سال 2014

قفقازستان - انجمن اخترشناسی ارمنستان Armenian Astronomical Society موسوم به آراس ArAS اواخر هرسال جایزه اخترشناسان جوان را به یک اخترشناس برگزیده اهداء می کند. جایزه سال 2014 به گورگن پارونیان Gurgen M. Paronyan تعلق گرفت.
گورگن متولد سال 1986 در ایروان است. او در سال 2008 دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه دولتی ایروان YSU به پایان رساند. گورگن از سال 2006 که دوره کارشناسی را بپایان رساند به رصدخانه اخترشناسی بیوراکان پیوست.
جایزه سالانه آراس برای اخترشناسان جوان جایزه یروانت ترزیان نامیده میشود.

نظرات