عشق بعد از 70 سالگی

قفقازستان - آقای باغداساریان 79 ساله و خانم کاراپتیان 78 ساله است. آنها تنها 8 سال است که زندگی مشترک خود را آغاز کرده اند و بسیار به یکدیگر ابراز علاقه می کنند.

خبرگزاری نیوز در ارمنستان از یک زوج کهنسال گزارش میدهد که در خانه سالمندان با یکدیگر آشنا شدند. مناتساکان باقداساریان 79 سال سن دارد و اهل شهر گیومری است. جمیک کاراپتیان 78 ساله و اهل وانادزور می باشد. آنها در یک خانه سالمندان در ایروان با یکدیگر آشنا شدند. باغداساریان می گوید: یکروز به جمی گفتم دختر من رو شوهر خودت کن. جمی گفت اگر سیگار نمی کشی و مشروب نمیخوری، من موافقم.
جمی می گوید: حالا برعکس شده است. او نه سیگار می کشد و نه مشروب میخورد اما من مشروب می خورم.
این زوج بعد از ازدواج نیز در خانه مراقبت از سالمندان زندگی می کنند اما جمی میگوید که آنها اغلب فراموش می کنند که در خانه سالمندان هستند. او می گوید وقتی از اتاقمان بیرون می آیم متوجه میشوم که در خانه سالمندان هستیم.

نظرات