پیام رئیس جمهور ارمنستان بمناسبت آغاز سال نو

سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان به مناسبت آغاز سال نوی میلادی پیام فرستاد:


هموطنان گرامی !
سال نو و کریسمس را بشما تبریک می گویم.
بعنوان یک کشور و یک جامعه در تمام مدت سال گذشته ما به روند پیشرفت و سازندگی ادامه دادیم. بگذارید اذعان کنیم که همه اینها در شرایط پیچیده ژئوپولتیکی انجام شده است.
در سال 2014 آشفتگیهایی در گوشه های مختلف جهان اتفاق افتاد که متاسفانه آن توفانها هنوز آرام نشده اند. تنها یکسال پیش کمتر کسانی میتوانستند روند سریع این اتفاقات و اثرات منفی آنها را متصور شود.
وظیفه اساسی مقامات ارمنستان دور نگهداشتن مردم و کشور ما از این توفانها، حفظ صلح در ارمنستان و آرتساخ و اطمینان به ثبات و امنیت بوده است. ما نمی توانیم بطور کامل خود را در برابر روندهای منفی محافظت کنیم زیرا ما بخشی از جهان هستیم. مهم نیست که ما کشورمان را چقدر کوچک فرض میکنیم، ما بخشی از جهان هستیم.
هموطنان گرامی !
سال گذشته بطور بیسابقه ای تشنج در مرزهای ما اتفاق گرفت. این واقعیتی است که در آن زندگی میکنیم. ارتش ما با افتخار و بسیار حرفه ای وظایف خود را انجام داد. تردیدی ندارم که امروز بر سر میز سال نو ما بطور قطع استکانهای خود را بسلامتی سربازان و افسرانمان بالا می بریم و برای آنها خدمت خوش را آرزو میکنیم.
سالی که پیش رو داریم نمادین است. ما داریم برگزاری مراسم صدمین سالگرد نسل کشی را برنامه ریزی میکنیم. باهم میتوانیم این مراسم را باوقار برگزار کنیم. ما پیروزی مرگ بر زندگی را نشان خواهیم داد و راه سربلندی و عزت را به خلقمان تاکید خواهیم کرد. ملت ما در طول قرن گذشته به بهبود عواقب نسل کشی پرداخت و با اراده مستحکم رستاخیز جدیدی انجام داد.
هموطنان گرامی !
شرایط و اوضاع همواره ممکن است بچرخد آنچه براستی اهمیت دارد این است که ما برای کشور و خانواده مان چه میخواهیم انجام بدهیم. ما کارهای بهتری میتوانیم انجام بدهیم و گام بگام انجام خواهیم داد. ما کشور را در شرایط جدید و با استفاده از فرصتهایی که در آینده نزدیک بدست می آید توسعه خواهیم داد. ما به راهمان بسوی ارمنستانی آزاد، امن و کامیاب ادامه خواهیم داد. به لطف خداوند ما همچنان در زندگی و هستی پیروز خواهیم بود.
سال نو و میلاد مسیح مبارک باد ![youtube=http://youtu.be/I38nEr549mw]

نظرات