کاهش تعداد کارگران خارجی در روسیه

در 9 روز اول سال جاری میلادی تعداد کارگران خارجی در روسیه 70 درصد کمتر از سال قبل گزارش شده است.
کنستانتین رومودانوسکی رئیس اداره فدرال مهاجرت روسیه به تلویزیون راسیا 24 می گوید که علت کاهش تعداد کارگران مهار سفت و سختتر شدن رویه کنترل بر مهاجران می باشد. او همچنین پی بینی می کند که نتیجه دقیق این شرایط در 2 تا 3 ماه آینده مشخص شود.
اعمال کنترل بیشتر بر مهاجران و سخت تر شدن شرایط اقامت در این کشور به احتمال زیاد ناشی از مشکلات اقتصادی روسیه است. امریکا و اروپا در سال 2014 تحریمهایی را علیه روسیه وضع کردند.

نظرات