والری پرمیاکو دستگیر شد

والری پرمیاکوف، سرباز روسی مظنون به قتل 6 عضو یک خانواده در شهر گیومری دستگیر شد.
گزارش شده است که او در نزدیکی مرز ترکیه دستگیر شده است. این گمانه وجود دارد که والری میخواست با عبور از مرز، خود را به خاک ترکیه برساند اما خود او این موضوع را رد کرده است.
خبر دیگر در ارتباط با جنایت گیومری اینکه یک نوزاد 6 ماهه عضو این خانواده مجروح و به بیمارستان منتقل شده است. آرمن پرس گزارش داد که حال این نوزاد بهتر شده است و پزشکان به زنده ماندن او امیدوار هستند.

نظرات