تظاهرکنندگان خواهان تحویل قاتل گیومری به ارمنستان شدند

مقامات ارمنستان والری پرمیاکوف را تحویل مقامات روسیه دادند اما بسیاری از مردم ارمنستان خواهان استرداد او به این کشور هستند.
روز 15 ژانویه جاری معترضان در شهر گیومری با پلیس درگیر شدند که منجر به زخمی شدن تعدای از افراد شد.

[youtube=http://youtu.be/5L-a3PWkpq4]

نظرات