نصب بزرگترین صلیب جهان در ارمنستان

جامعه ارامنه فرانسه و ارامنه لبنان قصد دارند که بزرگترین صلیب جهان را در ارمنستان نصب کنند.
به گزارش نیوز خانم هرانوش هاکوبیان وزیر دیاسپورای ارمنستان ضمن اعلام این مطلب گفت نمایندگان این وزارت خانه نخست باید اجرای این پروژه را با کارکین دوم اسقف اعظم ارامنه هماهنگ کنند. خانم هرانوش گفت شخص خود نسبت به این پروژه دیدگاه مثبتی دارد و  اجرای آن میتواند باعث جذب بیشتر گردشگران به ارمنستان بشود.

نظرات