آرمن پارس در دسترس می باشد

در یکماه و اندی اخیر بخاطر راه اندازی نظام جدید فیلترینگ، این وبلاگ با مشکلات بسیاری در دسترس کاربران داخل ایران قرار می گرفت. بخش فنی آرمن پارس با اتخاذ تدابیری تلاش کرده است که این مشکلات را به حداقل برساند و بر اساس آخرین بازتابها از سوی کاربران، گویا مشکل دسترسی به این وبلاگ در ایران برطرف شده است. با اینحال آرمن پارس از کلیه مخاطبان خود درخواست می کند که همچنان ما را در اطلاع رسانی بهتر یاری رسانند. اگر برای دسترسی به مطالب این وبلاگ با مشکل موجه هستید خواهشمند است، ما را در جریان قرار دهید.

نظرات