تجارت خارجی قره باغ

مهمترین شرکای تجارت خارجی ناگورنو قره باغ کشورهای ارمنستان و روسیه هستند اما این جمهوری با بیش از 20 کشور جهان و از جمله ایران نیز معاملات تجاری دارد.
به گزارش نیوز آراییک هاراتونیان نخست وزیر قره باغ می گوید که حجم گردش تجاری این کشور در 10 سال اخیر 2.5 برابر شده است. بیش از 95 درصد از تجارت خارجی قره باغ با کشورهای همسود است اما تجارت با کشورهای ایران، بریتانیا و چین نیز صورت می گیرد.

نظرات