ترخیص کاران گمرک باید مجوز جدید بگیرند

وزارت امور مالی ارمنستان اعلام کرد که ترخیص کاران کالا از گمرک باید خود را برای مجوز تحت اتحاد گمرکی آماده کنند.
انتقال به مقررات گمرکی تحت اتحادیه 18 ماه طول می کشد و ترخیص کاران در این مدت مهلت دارند که روشهای خود را با مقررات جدید هماهنگ کنند. ترخیص کاران پس دریافت مجوز جدید می توانند علاوه بر گمرک ارمنستان از گمرکات سایر کشورهای اتحادیه نیز کالا ترخیص کنند.

نظرات