هرانت واردانیان پولدار ولی خوشنام

شاید این واقعیت داشته باشد که در کشورهای فقیر مردم نگاه مثبتی به پولدارها ندارند و آنها را افرادی فاسد و فرصت طلب تصور می کنند اما در مورد هرانت واردانیان بیقین اینطور نیست. او با وجود ثروت مالی فراوانش شخصیتی مورد احترام در جامعه ارمنستان بوده است. پس از مرگ او در آوریل 2014 فرزندانش میکائل و کارن نیز از همان احترام و خوشنامی پدر برخوردار هستند.
هرانت واردانیان Հրանտ Վարդանյան متولد سال 1942 بود. او مدرک دکترای اقتصاد داشت و از سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان مدال طلا دریافت کرد.
هرانت واردانیان هلدینگ گراند را بنیانگذاری کرد. این هلدینگ شامل گراند کاندی، گراند توباکو Grand Tobacco ، ماسیس تاباک Masis Tabak و شرکتهای دیگر می شود. در سال 2007 هرانت بعنوان چهارمین مالیات دهنده ارمنستان معرفی شد. گفته می شود که او در دوران زندگی خود توانست 300 هزار شغل ایجاد کند.
هرانت برای ساخت کلیسای هوهان مقدس در استپاناکرت قره باغ مبلغ 150 هزار دلار کمک مالی اهدا کرد. در سال جاری میلادی فرزندان او نیز 150 هزار دلار برای ساخت این کلیسا اهدا کردند و جمع کمک مالی این خانواده برای کلیسای مزبور به 300 هزار دلار رسید.

[youtube=http://youtu.be/WZy_PRPEzG4]

نظرات