دستگاه دیالیز 500 دلاری

آنیا پوقاریان دانش آموز ارمنی شهروند کانادا است که دستگاه دیالیز 500 دلاری را اختراع کرده است.
قیمت دستگاه دیالیز که بیماران کلیوی از آن استفاده می کنند حدود 30 هزار دلار امریکا است. بیماران ناچار هستند گاه هفته ای سه بار برای دیالیز به بیمارستان مراجعه کنند. آنیا امیدوار است با استفاده از اختراع او بیماران امکان یابند که در منزل دیالیز انجام دهند.
خبر اختراع آنیا را سی بی سی کانادا منتشر کرده است.

نظرات