سیزدهمین جشنواره فیلم بریتانیایی

سیزدهین جشنواره فیلم بریتانیایی روز چهاردم فوریه افتتاح خواهد شد. موضوع جشنواره امسال عشق اعلام شده است.
در جشنواره امسال 8 فیلم درباره عشق به مخاطبان ارائه می شود. فیلمهای جشنواره در سینما مسکو و سینما استار به نمایش درخواهد آمد.
شرکت در این جشنواره رایگان است و اطلاعات بیشتر را می توانید از وبسایت شورای فرهنگی بریتانیا در ارمنستان بدست بیاورید.

نظرات