خانم سرهنگ در گروه نجات ارمنستان

خانم آلوینا مناتساکانیان Ալվինա Մնացականյանին در اداره خدمات نجات وزارت تقسیمات کشوری و امور اضطراری ارمنستان کار می کند. او بتازگی به درجه سرهنگی نایل شده است. در ارمنستان زنان برای دستیابی به مشاغل از حقوق برابر با مردان برخوردار هستند.

نظرات

مطلب پربیننده