صدو پنجاه سالگی تولد زوراوار آندرانیک

آندرانیک اوزانیان Անդրանիկ Թորոսի Օզանյան یا زوراوار آندانیک روز 25 فوریه سال 1865 زاده شد. او از اعضاء مشهور سازمان فدایی ارمنی بود. سازمان فدایی ارمنی در جنبش مشروطه ایران نقش فعال و سازنده ای داشت.

نظرات

ارسال یک نظر