پرواز اربیل به ایروان برقرار شد

[caption id="" align="aligncenter" width="300"] Iraqi Airways[/caption]

شرکت هواپیمایی عراق پرواز منظم بین شهرهای اربیل در اقلیم کردستان و ایروان را برقرار نموده است. این پروازها دوبار در هفته انجام می شود.
خبر برقراری پرواز منظم بین اربیل و ایروان را خبرگزاری های ارمنستان به نقل از اداره هوانوردی این کشور منتشر کرده اند. ارمنستان از سال 2013 سیاست آسمان باز را به اجرا درآورده است. با اجرای این سیاست پرواز هفتگی تهران به ایروان با هواپیمایی ماهان برقرار گردید

نظرات