مزایده زمینهای شنل سبز در باتومی به قیمت پایه 2.8 میلیون لاری

Green-Capeوزارت اقتصاد و دارایی آجارا اعلام کرده است که زمینهای مستوانه-کنتسخی در حواله باتومی را حراج می کند. چهارده هزار و هشتصد و سه متر زمین غیرکشاورزی و ده هزار و سیصد و پناه و هفت متر مربع زمین کشاورزی بطور یکجا به مزایده گذاشته خواهد شد.
قیمت پایه این املاک 2.8 میلیون لاری تعیین شده است و خریدار متعهد می شود که برای ساخت یک هتل 150 اتاقی و امکانات تفریحی دیگر لااقل 30 میلیون لاری سرمایه گذاری کند. این مزایده از روز 12 اکتبر سال جاری آغاز خواهد شد.
گزارش شده است که یک شرکت خارجی پیشاپیش با وزارت اقتصاد گرجستان درباره این پروژه مذاکره کرده است و اعلام امادگی نموده است که بیش از 70 میلیون لاری سرمایه گذاری کند. بموجب قوانین گرجستان دولت نمی تواند دارایی های عمومی را بدون اعلام مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید.
منطقه ای که این زمینها در آن واقع شده است به شنل سبز معروف است و در حدود 9 کیلومتری باتومی قرار گرفته است.

نظرات