پوشیدن یونیفرم در مجتمع شهید فهمیده اجباری شد

مجتمع شهید فهمیده در ایروان اعلام کرده است که پوشیدن یونیفرم ویژه در سال تحصیلی جاری برای دانش آموزان اجباری است.
در اطلاعیه صادره از سوی مجتمع آماده است که این مقررات از سوی انجمن اولیا و شورای مدرسه تصویب شده است.

نظرات