ارمنستان برای پذیرش کلیه ارامنه سوریه آماده است

به گزارش آرمن پرس هرانوش هاکوپیان وزیر دیاسپورای ارمنی می گوید که ارمنستان آماده است تا در صورت نیاز کلیه ارامنه سوریه را بپذیرد. به گفته او در حال حاضر 17 هزار ارمنی-سوری در ارمنستان اسکان یافته اند.
منبع مزبور از خانم هاکوپیان نقل می کند در صورت ورود مهارجان به ارمنستان این کشور در حال حاضر نمی تواند آپارتمان در اختیار این افراد قرار دهد و تنها می تواند آپارتمان اجاره ای به آنها معرفی کند.

نظرات