پوتین آیه ای از سوره بقره در قرآن را نقل می کند

مسجد جامع مسکوگشایش مسجد جامع مسکو که بزرگترین مسجد در اروپا است، خبر داغ این روزها است. در مراسم افتتاح این مسجد 150 میلیون یورویی ولادیمیر پوتین، رجب طیب اردوغان، محمود عباس و بسیاری از شخصیتهای سیاسی دیگر حضور داشتند. از ایران نیز حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه در مراسم حاضر بود. سخنرانی رهبر روسیه در این مراسم مورد توجه رسانه ها قرار گرفت بویژه که او به آیه ای از سوره بقره در قرآن اشاره کرد.
پوتین گفت: در کار خیر از یکدیگر سبقت بگیرید. این جمله اشاره است به آیه ای معروف از سوره بقره که از مردم خواسته می شود در انجام کارهای نیک از هم پیشی بگیرند. پوتین همچنین مسجد جامع مسکو را نمادی از جامعه چند فرهنگی روسیه دانست.
در کشور روسیه بیش از 20 میلیون مسلمان زندگی می کنند.

نظرات