سازمان ملل نام مرکز آبخازیا را اصلاح کرد

در منابع و نقشه های منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد نام مرکز آبخازیا از سوخومی Sukhumi به سخومی Sokhumi اصلاح شده است.
این اصلاحیه به درخواست دولت گرجستان صورت گرفته است که باور دارد اسامی شهرها باید براساس تلفظ گرجی სოხუმი نوشته شود.

نظرات