شهروندی ساکاشویلی لغو خواهد شد

تسولوکیانیخانم تآ تسولوکیانی وزیر دادگستری گرجستان می گوید به محض اینکه مطمئن شویم ساکاشویلی شهروند اوکراین شده است، شهروندی گرجستانی او را لغو می کنیم.به گفته خانم وزیر در مورد شهروندی اوکراینی ساکاشویلی از مقامات اوکراین استعلام صورت گرفته است.
پترو پروشنکو در وبسایت رسمی تائید کرده است که ساکاشویلی شهروند اوکراین شده است اما به لحاظ تشریفات اداری مقامات گرجستان منتظر پاسخ رسمی از سوی اوکراینی ها هستند.

نظرات