دستگیری یک ایرانی در فرودگاه اوکراین به اتهام "قصد داشتن"

نشریه اوکراین تودی گزارش میدهد که یک ایرانی در فروگاه بوریس پیل کیف دستگیر شد. این شهروند ایران از تفلیس به اوکراین پرواز کرده بود. حراست فرودگاه اعلام کرده است که این فرد قصد داشته است که به دنباس Донба́сс مسافرت کند و به استقلال طلبان این منطقه در شرق اوکراین ملحق شود.
وسایل همراه این شخص ساک، کاپشن استتار،پوتین سربازی، چند چاقو، دو نوع چراغ قوه، لباس زیر پائیزی ـ زمستانی، کفش نرم و بی سروصدا و دارو اعلام شده است.
مقامات ایرانی هنوز نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده اند.

نظرات