صادرات بیش از 23 میلیون بطری شراب در سال 2015

در 9 ماهه اول سال جاری میلادی 23.3 میلیون بطری شراب از گرجستان به کشورهای دیگر صادر شد. این امار را وزارت کشاورزی گرجستان منتشر کرده است.
روسیه بزرگترین بازار شراب صادراتی گرجستان است بطوریکه در دوره مزبور 12.1 میلیون بطری شراب به این کشور صادر گردید. کشورهای دیگری که در رده پایین تر قرار می گیرند به ترتیب عبارتند از: قزاقستان با 3.4 میلیون بطری، اوکراین 1.9 میلیون بطری، چین 1.4 میلیون بطری و لهستان با 1.1 میلیون بطری واردات.
میزان صادرات شراب در 9 ماهه اول سال جاری 46 درصد نسبت بهمین دوره در سال گذشته کاهش یافت. بسیاری از صاحب نظران مشکلات اقتصادی در روسیه و بحران جاری در اوکراین را عامل کاهش صادرات شراب معرفی می کنند.

نظرات