دیلی تگراف دو کلیسای ایران را در میان لیست 23 کلیسای زیبای جهان قرار داد

klisaنشریه دیلی تلگراف دو کلیسای ایران را در لیست 23 کلیسای زیبای جهان قرار داد.
کلیسای ارمنی بدقهم یا بیت لحم و کلیسای ارمنی استفانوس مقدس در لیست مزبور قرار گرفته اند. بیت لحم در اصفهان قرار گرفته است و در دوران صفویه ساخته شده است. استفانوس مقدس در استان آذربایجان شرقی واقع شده است و در مورد زمان ساخت آن اتفاق نظر وجود ندارد.

نظرات