ماجرای قدیمی فرار مغزها هنوز داغ است

پلیس مردمصحبتهای اخیر یک مدیر در آموزش و پرورش ایران مبنی خروج سالانه 150 هزار نخبه علمی از کشور هرچند نکته تازه ای دربر نداشت اما در خبرگزاری ها بازتاب یافت و در شبکه های اجتماعی داغ شد. به گزارش ایسنا محمدحسین کفراشی مدیرکل امور شهدا و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش گفت: سالانه نزدیک به 150 هزار نفر نخبه علمی از کشور خارج شده و حدود 50 میلیارد دلار فرار مغزها داریم پس باید به دنبال ایجاد گردش مغزها از طریق متعهد سازی دانش‌آموزان باشیم.
واقغیت این است که ایران با مشکل مهاجرت منابع انسانی مواجه است و این تنها به خروج نخبگان علمی محدود نمی شود. رسانه های ایران کمتر به مشکلاتی مانند نبود آزادی های فردی و بسته بودن دایره قدرت می پردازند که البته از عوامل مهم مهاجرت محسوب می شوند.

نخبه علمی یا منابع انسانی؟
بموجب آمارهای رسمی سالانه حدود 300 هزار ایرانی این کشور را ترک می کنند. حدود نیمی از این جمعیت مدارک دانشگاهی دارند. بسیاری از دانش آموخته گان پس از مهاجرت به کارهایی نامرتبط با تحصیلات خود در ایران مشغول می شوند و مهارتهایی را در کشور میزبان فرا می گیرند، هرچند آمار رسمی درمورد تعداد این گروه وجود ندارد اما مشاهدات نشان میدهند که این گروه اندک نیستند. از سوی دیگر با فراگیر شدن آموزش عالی امروزه دیگر دانش آموخته بودن به هیچ وجه مساوی با نخبه علمی بودن نیست.
خلاصه کلام اینکه محدود کردن مهاجران به نخبگان علمی، پرداختن به بخشی از صورت مسئله است. ایران کشوری است که بسیاری از انسانها از آن فرار می کنند و اگر قرار است پژوهشی در این مورد صورت گیرد باید کل جامعه ایرانیان مهاجر را در بر گیرد.

نظرات