یکسال از قتل ریحانه جباری گذشت

ریحانه جباریریحانه جباری ملایری بتاریخ 25 اکتبر سال 2014 توسط دولت ایران کشته شد یا به اصطلاح اعدام گردید. او با چاقو به یک مامور وزارت اطلاعات ضربه زد و فرار کرد. مادر ریحانه می گوید که این مامور قصد داشت به ریحانه تجاوز کند . محمد مصطفایی وکیل دادگستری در وبلاگش می نویسد:
ريحانه جباری دختری است که چون در مقابل خواسته مردی که پيش تر مامور وزارت اطلاعات بود مبنی بر برقراري ارتباط جنسی تن نداد. در مقابل عدم تمکين خود و دفاع از شرافت و ناموس خود با يک ضربه چاقو از پشت مرد را به قتل مي رساند. اين قتل کاملا ناخواسته بوده و ضربه اي که وارد گرديد بر قسمت حساس بدن مقتول نبوده است.

نظرات